top of page
brevpapper.jpg
goteborgsbild1700.jpg

Klubben Enighetens historia

Det är inte med säkerhet känt vilket år Klubben Enigheten instiftades eftersom klubbens arkiv ej innehåller några bestämda anteckningar om detta och det ej heller finns några sammanträdesprotokoll från tiden före 1834. Troligen har klubbens äldre handlingar förlorats under någon av de större eldsvådor som i början av 1800-talet hemsökte stora områden av Göteborg dåvarande staden inom vallgravarna.

Enligt traditionen skulle Enigheten ha instiftats på 1700-talet och riktat sig till dåtidens företagare skråväsendet. Därför har Enigheten ofta förknippats med en företagareförening. 
Visshet om exakt årtal saknas men det äldsta bevis man äger om Klubben Enighetens existens är ett tillkännagivande i tidningen Göteborgs Allehanda N:o 91 från den 23 november 1789 följande innehåll: "Än ytterligare är insändt till De tappre Svenske Hjeltars fattige Enkor och Barn, som stupat i Sjöslaget vid Svensksund den 24 augusti innevarande år, af Sällskap Enigheten 25 Rdr". 
Klubben firar därför i november varje år sin högtidsdag.

Första paragrafen i stadgarna från 1860 gäller fortfarande och lyder: Klubben Enigheten har för ändamål att åt dem, som är ledamöter däri, bereda tillfälle till umgänge, tidsfördriv, läsning av tidningar eller allt det, som innefattas under benämningen Klubb.

J. A Wadman är ett exempel på en berömd Enighetsmedlem.

wadmanfri.png
bottom of page