top of page
brevpapper.jpg

Nya medlemmar

Klubben Enigheten vänder sig till dig som är intresserad av klubbliv under trevliga men enkla umgängesformer.

Om du önskar bli medlem i denna gamla, förnäma klubb, så tveka inte att tala med någon du känner som redan är medlem.
Antalet medlemmar är begränsat till 100 st exklusive styrelseledamöter och hedersmedlemmar. 
Ansökan om inträde i klubben skall göras skriftligen till styrelsen och genom rekommendation av två medlemmar, som också blir faddrar. 
Inval beviljas eller avslås vid ett allmänt medlemsmöte.

bottom of page